به تری چت خوش آمدیدقوانین چت روم

هرگونه بحث سياسي، توهين به اديان، توهين به مقدسات، آشفته کردن افکار عمومي کاملا ممنوع ميباشد

ادمين ها نظارت کامل بر روي اين روم دارند و کاربران موظف هستند به ادمين ها احترام بگذارند

ارسال تبليغات از سايت ها و وبلاگ هاي ديگر به هرعنوان کاملا ممنوع ميباشد

هرگونه بحث در مورد مسائل جنسي و خلاف شرع اسلامي کاملا ممنوع ميباشد

تری چت

تری گپ

لیسگپ

توش چت
توش گپ
ونوس چتاستاد گپارات گپبمب گپبوس چتچت گپعشق گپگیف چتکاکا چتخام چتخرس چتلب چتلیلی چتلیز چتلذت چتمیکا چتنقره چتنبات چتریحان چتشاینا گپتور چتتری چتاستادچتاستادگپ